זאת ילדותי השניה

״ אחת לכמה שנים זה קורה. טל מצליח עולה מביתה בכפר עזה לתל אביב, שאותה עזבה בתחילת האלף לחזור אל כור מחצבתה, מביאה את יבול השנים הללו אל העיר הגדולה - ציורים ספורים מאד שנוצרו בעשייה יומיומית סיזיפית מופלאה - והתערוכה היא תמיד חגיגה של ציור ואמנות נדירים בעצמתם, ביופיים ובייחודם. התערוכה של חורף 2016 מופלאה המיוחד ובה ציוריה של מצליח הגיעו לבשלות מלאה, בלי לגדוע את שורשי האמת של תחילת הדרך...״

מתוך כתבתו של עוזי צור במדור ״עוצם עין אחת״, עיתון הארץ, 08.01.2016

Read more >>> http://goo.gl/D6Vz2E

Featured Posts
Posts Are Coming Soon
Stay tuned...
Recent Posts
Archive
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Black Round
  • Instagram Black Round